Mirë se erdhët tek STIHL

Për informacion mbi produktet e STIHL në Shqipëri ju lutemi kontaktoni :

Forest sh.a.
Rr. IIiria, Nd.134/16
K. Ri, Kashar
Tirana

Tel.: +355 6820 35100
E-Mail: Java script has to be
enabled to show the
email address.

www.forest.al
Shënim : STIHL nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të jashtme të referuara.

Për më shumë informacion për STIHL kliko këtu